Konya Defterdarlık Logo
KONYA

Devletin genel siyasetinin en büyük teminatı Maliyedir.

Muhasebe Müdürlüğü

Adı Türü İndir
Ay Sonu ve Yılsonu İşlemleri Süreci pdf
Banka Ödeme İşlemleri Süreci pdf
Banka Tahsilat İşlemleri Süreci pdf
Bütçe Geliri İşlemleri Süreci pdf
Bütçe Gelirlerinden Red ve İade İşlemleri Süreci pdf
Bütçeleştirilmiş Borçlar Ödeme Süreci pdf
Değerli Kağıt İşlemleri Süreci 1 pdf
Değerli Kağıt İşlemleri Süreci 2 pdf
Emanet İşlemi Süreci pdf
Evrak Kayıt Süreci pdf
İstatistik Hazırlama Süreci pdf
Kasa Ödemesi İşlemleri Süreci pdf
Kasa Tahsilatı İşlem Süreci pdf
KBS Yetkilendirme Süreci pdf
Kesin Ödeme Süreci pdf
Kişilerden Alacaklar Süreci pdf
Maaş Ödeme Süreci pdf
Menkul Kıymet İşlemleri Süreci pdf
Muhasebe Birimler Arası İşlemleri Süreci pdf
Ödenek İşlemi Süreci pdf
Ön Ödeme Süreci pdf
SGK Ödeme İşlemleri Süreci pdf
Taahhüt İşlemleri Süreci pdf
Taşınır Kayıt İşlem Süreci pdf
Teminat Mektubunun Alınması ve İadesi İşlem Süreci 1 pdf
Teminat Mektubunun Alınması ve İadesi İşlem Süreci 2 pdf
Yapı Denetim İşlemleri Süreci pdf
Yevmiye İşlemleri Süreci pdf