Konya Defterdarlık Logo
KONYA

Devletin genel siyasetinin en büyük teminatı Maliyedir.

Milli Emlak Müdürlüğü

Adı Türü İndir
4706 SK' na Göre Satış işlem süreçi pdf
6292 2-B ve 12. Md. Satış işlem süreçleri pdf
Aboneliğe ve Tarifeye Bağlı Ödemeler pdf
Adli Dava İşlem Süreci pdf
Arsa ve Kat karşılığı inşaat süreci pdf
Arşiv Süreci pdf
Bilirkişi Ödemeleri İşlem Süreci pdf
Devir ve Terk İşlem Süreci pdf
Doğrudan Temin Mal ve Hizmet Alım Süreci pdf
Donanım, Arıza, Kayıt, Silme, Değiştirme Talep Süreci pdf
Ecrimisil İşlem Süreci pdf
Fazla Mesai Süreci pdf
Gelen Evrak ve Faks İşlemleri Süreci pdf
Genel Satış işlem süreçleri pdf
Giden Evrak ve Faks İşlemleri Süreci pdf
İdari Dava İşlem Süreci pdf
İdari Yoldan Tescil Süreci pdf
İfraz ve Tevhid (İmar Planı Uygulamaları) Süreci pdf
İlçe Satış Onayı İşlem Süreci pdf
İlçe Satış Onayı, Bakanlık ve Başbakanlık Onayına Tabi Satış İşlem Süreci pdf
İrtifak Hakkı İşlem Süreci pdf
Kaçak Akaryakıt Tasfiye İşlemleri Süreci pdf
Kamu Konutları İşlem Süreci pdf
Kira İşlem Süreci pdf
Maaş İşlemleri Süreci pdf
Onarım Süreci pdf
Tahsis İşlem Süreci pdf
Taşınır İşlemleri Süreci pdf
Taşınır Mal Tasfiye İşlemleri Süreci pdf
Taşınmaz İstatistik ve Rapor Süreci pdf
Trampa İşlemleri Süreci pdf
Yatırım İşlem Süreci pdf
Yurt İçi Sürekli Görev Harcırahı ve Emeklilik İşlemleri Süreci pdf