HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLAR İLE SİT ALANINDA KALAN ÖZEL MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZLARIN TRAMPASI

DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, sit alanlarında kalan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca trampa programına alınan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlara karşılık önerilmesi uygun görülen Hazineye ait taşınmazlar

LİSTE